zus Berendien

Berendien Keuning 08-07-1885 – Nov. 1963

 

08 -07-1885 geboren te Usquert; broer Johannes is dan bijna 4 jaar oud.

30-11-1901 Haar moeder overlijdt. Berendien gaat naar de normaalschool, waarschijnlijk in Warffum, samen met “tante Jo” (Deze vrouw is de jongste zuster van de moeder van Anje v.Elsloo en is later onderwijzeres geworden aan de openbare school Schoonoord)

19- 7- 1906 Zij vertrekt naar Tietjerkstradeel.
Zij wordt onderwijzeres aan de Chr. Nat. School te Garijp.

4 – 4- 1918 Huwelijk met Gerrit Simon de Vries, geb. 1883 te Rottum Zij heeft dan 10 jaar als onderwijzeres in Garijp gestaan Berendien woont nu bij haar man en schoonzuster Aafke in Groningen, Nieuweweg 23, waar dezen een manufacturenwinkel hebben
(Aafke trouwt met van Elsloo, later bakker in Garijp, en krijgt in 1922 een dochter, ook Anje geheten.).

29-01-1919 Dochter Anje geboren. Hoewel met een leeftijdsverschil van 4 jaar worden de nichtjes Anje de Vries en Anje van Elsloo vriendinnen. Anje wordt net als haar moeder onderwijzeres.

24 -06- 1929 Echtgenoot Gerrit Simon de Vries, overlijdt. Berendien gaat terug naar Garijp en wordt weer onderwijzeres. Zij is in de rouw en ik heb foto,s gezien van haar waarop ze gekleed gaat in het zwart.
.
23- 01-1930 Haar vader overlijdt te Tietjerksteradeel/ Hallum. Vader heeft bij Dien gewoond in Groningen en heeft korte tijd bij tante Akke gewoond voor hij weer bij Dien in Garijp zou intrekken. Het is er echter niet van gekomen.

In 1945 gaat Dien met pensioen. Zij is eerst 10 jaar (van 1908- 1918) en in deze tweede periode nog eens 15 jaar onderwijzeres in Garijp geweest.

11- 1945 tot 1947 Dien is huishoudster bij haar broer Johannes in Schiedam. Deze is sinds 1941 weduwnaar. Daar en toen heb ik met haar kennis gemaakt.

1947 (?) Berendien trouwt voor de tweede keer. J.Groothof (1873) was haar buurman te Garijp en zij kenden elkaar dus al lang.
(Deze Groothof had al een dochter, de latere Mevr. Plantinga-Groothof.) . Samen hebben zij in Suameer gewoond

07-07-57 Haar broer, Johannes, overlijdt te Schiedam

Nov. 1963 Berendien overlijdt op 78 jarige leeftijd. Zij leed aan kanker.

31-12-1965 Haar man, J. Groothof overlijdt, op 82 jarige leeftijd.

12-1-1980 Anje de Vries overlijdt in Epe. Ook zij had kanker.

 

Gegevens met dank aan mevr. J.H.van Elsloo, die mij op 31 Mrt in haar huis heeft ontvangen.
J.H.van Elsloo
Ds. Talmasingel 82,
9251 E S Bergum.
Tel.051146263330-11-1902