Web Site  

woman Ieskjen Jans Jongstra‏‎, daughter of Jan Jacobs Jongstra and Martje Jurjens Harmanides‏.
Married name: Posthuma, born ‎28 Oct 1840 Balk, Friesland, Nederland, died ‎24 Mar 1933 Birdaard (Fr.)‎, 92 years. Occupation: z.b. (1862, 1933 Birdaard). Source for person 1). Source for person 2). Source for person 3). Source for person 4)
500612_103269w26448r528b46z2o.jpg
Ieskjen Jans Jongstra
Missing image:
media/500612_103269w26448r528b46z2o.jpg


geb. huis nr. 98.

kon bij huwelijk 1887 van dochter Martjen niet tekenen, omdat "zij geen schrijven geleerd had".


Married ‎18 May 1862 Gaasterland,Friesland,Nederland (54 years married) to:

man Jouke Jans Posthuma‏‎, son of Jan Gerlofs Postma and Jeltje Christiaans Sneek (Boersma)‏.
Born ‎30 May 1838 IJlst, died ‎30 sep 1916 De Lemmer‎, 78 years. Occupation: arbeider Balk (1862, 1863,1865), winkelier Wijckel (1887, 1888, 1899), z.b. (1916). Source for person 5). Source for person 6). Source for person 4)
500258_011281dcy555g06q77519o.jpg
Jouke Jans Posthuma
Missing image:
media/500258_011281dcy555g06q77519o.jpg


 

 

Akke Hotzes de Jager en Jan Sints Klijnsma: dochter Jantje Jans Klijnsma, geb. 6-1-1849 Sloten, ov. 10-12-1908 Gaasterland, huw. 24-5-1874 Sloten met Jan Petrus Schots, geb, 12-2-1847 Hemelumer Oldeferd, ov. 1-11-1924 Gaasterland, zoon van Petrus Hylkes Schots (ong. 1811 Kolderwolde -  25-2-1881 Gaasterland, zoon van Hylke Jochums Schots en Aplonia Annekes Schots) en (huw. 22-4-1840 Gaasterland) Gooitske Jans de Jong (3-3-1811 Sloten, doop 19/3, - 2-3-1894 Gaasterland, dr. v. Jan Gabes de Jong en Trijntje Oeges Munniks), broer van Apollonia (huw. 9-4-1871 Gaasterland met Lammert Thomasz. de Koe, boerenknecht, geb. 14-9-1840 Sloten, ov. 16-3-1885 Gaasterland, zoon van Thomas Lammerts de Koe en Klara Christiaans Wehrmann, eerder gehuwd met Grietje Jans Keulen (1844-1870), dochter Hiltje L. de Koe (22-4-1879 Scharl - 10-2-1916 Oudemirdum, in 1899 won. te Nijemirdum, begraven Sondel, huw. 1-4-1899 Gaasterland met Jacob Joukes Postma (5-6-1874 Sondel - ), arbeider, won. Wijckel, zoon van Jouke Jans Postma (Posthuma), winkelier Wijckel, en Ieskjen Jans Jongstra).

Petrus Hylkes Schots wordt o.a. in 1862 genoemd in notariele akte, dan woonachtig in Sondel, waar hij mede-verkoper is van een huis en smederij te Koudum, koopsom fl. 905

kinderen:1) Martjen Posthuma + Sybrand Sierts Nijman (getr. 1887) [bevestigd]

2) Jan Posthuma + Aaltje Siegersma (1888) [bevestigd]

3) Jelle Postma (geb. 3-10-1867 Sondel+ Corneliske Werkman (1891) huw. 8-5-1891 Lemsterland:   Corn. 25 jaar, geb. Echten, dr.v. Klaas Werkman en Gerritje Vaartjes

4) Hotske Postma + Antoon Huisman (1896) [onbevestigd]

5) Jacob Postma + Hiltje de Koe (1899) [deels onbevestigd] 

6) Trijntje Posthuma (geb. 21-12-1877 Gaasterland)+ Haite Fokkes van der Schaaf (1900) [onbevestigd]

7) Baukjen Postma   (geboren 27-2-1881) + ?  [onbevestigd]

8) Jouke Jans Posthuma  (geboren op 23-10-1884 Gaasterland, ov. 20-12-1956 Heiloo, 1908 wagenpoetser) + 1. 31-12-1908 Amsterdam Catharina Hillegonda Kuijper, 22jr. geb. Amsterdam (echtsch. 7-1-1933), en 2. Catharina van Tilburg 

geboorteakte Trijntje Postma: akte gerectificeerd d.d. 11-5-1922 waarbij familienaam vader wordt veranderd in Posthuma.

Children:

1.
woman Martjen Postuma‏
Born ‎16 Feb 1863 Balk, Nederland, died ‎8 Jul 1939 Birdaard (Dantumadeel)‎, 76 years. Occupation: dienstbode Mirns en Bakhuizen (1887). Source for person 7). Source for person 4)
2.
man Jan Posthuma‏
Born ‎21 May 1865 Balk, Friesland, Nederland moarns tsien oere, died ‎7 May 1911‎, 45 years. Occupation: arbeider, won. Wijckel (1888, 1892). Source for person 8). Source for person 9). Source for person 4)
500252_059098264o55mc5u17b7c7.jpg
Jan Joukes Posthuma 1865 - 1911
Missing image:
media/500252_059098264o55mc5u17b7c7.jpg


huw. 18-5-1888 Lemsterland met Aaltje Siegersma, 22 jaar, geb. Oudega (Hemelumer Oldeferd), dienstmeid, won. te Echten, dochter van Pieter Hendriks Siegersma, werkman won. te Echten, en Henderica Wilhelmina Boelsma (ov.);

levenloze zoon 17-5-1889 Wijckel, dochter Ieskje, 25-5-1890, zoon Jouke, 21-2-1892 Wijckel, dochter Hendrika Wilhelmina 11-01-1894 Wijckel (getuige o.a. Sijbrand Nijman, brievenbesteller Balk, ook getuige bij de volgende borelingen), zoon Johannes, 2-10-1895 Wijckel, zoon Johannes, 29-4-1898 Wijckel.

volgen Smart Match zou Jan overleden zijn 7-5-1911 in Duisburg

3.
man Jelle Postma‏‎
Born ‎3 Oct 1867 Gaasterland,Friesland,Nederland, died ‎14 Jul 1935 Lemsterland‎, 67 years. Source for person 10). Source for person 4)
4.
woman Hotske Postma‏‎
Married name: Huisman, born ‎18 Jul 1871 Gaasterland,Friesland,Nederland, died ‎28 Mar 1959 Lemmer‎, 87 years. Source for person 11). Source for person 4)
5.
man Jacob Postma‏
Born ‎5 Jun 1874 Sondel gem. Gaasterland, died ‎5 Jun 1969 Bergum‎, 95 years, buried ‎ Wijckel kerkbegraafplaats. Occupation: arbeider Wijckel (1899). Source for person 12). Source for person 13). Source for person 4)
500262_54940557e404b82bev6ic1.jpg
Jacob postma
Missing image:
media/500262_54940557e404b82bev6ic1.jpg


Akke Hotzes de Jager en Jan Sints Klijnsma: dochter Jantje Jans Klijnsma, geb. 6-1-1849 Sloten, ov. 10-12-1908 Gaasterland, huw. 24-5-1874 Sloten met Jan Petrus Schots, geb, 12-2-1847 Hemelumer Oldeferd, ov. 1-11-1924 Gaasterland, zoon van Petrus Hylkes Schots (ong. 1811 Kolderwolde -  25-2-1881 Gaasterland, zoon van Hylke Jochums Schots en Aplonia Annekes Schots) en (huw. 22-4-1840 Gaasterland) Gooitske Jans de Jong (3-3-1811 Sloten, doop 19/3, - 2-3-1894 Gaasterland, dr. v. Jan Gabes de Jong en Trijntje Oeges Munniks), broer van Apollonia (huw. 9-4-1871 Gaasterland met Lammert Thomasz. de Koe, boerenknecht, geb. 14-9-1840 Sloten, ov. 16-3-1885 Gaasterland, zoon van Thomas Lammerts de Koe en Klara Christiaans Wehrmann, eerder gehuwd met Grietje Jans Keulen (1844-1870), dochter Hiltje L. de Koe (22-4-1879 Scharl - 10-2-1916 Oudemirdum, in 1899 won. te Nijemirdum, begraven Sondel, huw. 1-4-1899 Gaasterland met Jacob Joukes Postma (5-6-1874 Sondel - ), arbeider, won. Wijckel, zoon van Jouke Jans Postma (Posthuma), winkelier Wijckel, en Ieskjen Jans Jongstra).

2e huw.: 13-4-1922 Gaasterland met Fettje de Jong, 40 jaar, geb. 05-10-1881 St.Nicolaasga/Noed (Doniawerstal), ov. 12-01-1958, dr.v. Johannes Thaekes de Jong en Geeske Durks Pruiksma

 

6.
woman Trijntje Posthuma‏‎
Married name: van der Schaaf, born ‎21 Dec 1877 Gaasterland,Friesland,Nederland, died ‎26 Jul 1970‎, 92 years, buried ‎30 Jul 1970 Algemene begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem. Source for person 14). Source for person 15). Source for person 4)
500253_239654c95756614hb78is5.jpg
Trijntje Posthuma (dv Jouke Jans)
Missing image:
media/500253_239654c95756614hb78is5.jpg
500617_116031qk48s5b6m2642lo8.jpg
Trijntje Posthuma (dv Jouke Jans)
Missing image:
media/500617_116031qk48s5b6m2642lo8.jpg

7.
woman Baukjen Postma‏‎
Born ‎27 Feb 1881 Gaasterland,Friesland,Nederland. Source for person 16). Source for person 4)
8.
man Jouke Jans Posthuma‏‎
Born ‎23 Oct 1884 Gaasterland,Friesland,Nederland. Source for person 17). Source for person 4)

Sources

1) source: Walda-Van 't Hoff Web Site Toegevoegd via een Smart Match, page: Ieskjen Jans Jongstra
2) source: Stinne Web Site Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen, page: Ieskjen Jans Jongstra
3) source: Neuhirl Web Site Persoonlijke foto van Ieskjen Jans Postma Toegevoegd via een Photo Discovery™
4) source: Personen toegevoegd met GEDCOM-import.
5) source: Walda-Van 't Hoff Web Site Toegevoegd via een Smart Match, page: Jouke Jans Posthuma
6) source: Meyer Web Site Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen, page: Jouke Jans Posthuma
7) source: Walda-Van 't Hoff Web Site Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen, page: Martjen Posthuma
8) source: Walda-Van 't Hoff Web Site Toegevoegd via een Smart Match, page: Jan Posthuma
9) source: Website van de familie Postma Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen, page: Jan Joukes Posthuma
10) source: Website van de familie Postma Toegevoegd via een Smart Match, page: Jelle Postma
11) source: Website van de familie Postma Toegevoegd via een Smart Match, page: Hotske Postma (Huisman)
12) source: Walda-Van 't Hoff Web Site Toegevoegd via een Smart Match, page: Jacob Postma
13) source: de jong Web Site Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen, page: Jacob Joukes Postma
14) source: Website van de familie Postma Toegevoegd via een Smart Match, page: Trijntje Posthuma (van der Schaaf)
15) source: Jonkman Web Site Persoonlijke foto van Trijntje van der Schaaf (geboren Posthuma) Toegevoegd via een Photo Discovery™
16) source: Website van de familie Postma Toegevoegd via een Smart Match, page: Baukjen Postma
17) source: Website van de familie Postma Toegevoegd via een Smart Match, page: Jouke Jans Posthuma